ΚοΔιΦΕΕΤ - Αρχική
Περί ΚοΔιΦΕΕΤ
5ο Συνέδριο
Επόμενο Συνέδριο
Προηγούμενα Συνέδρια
Πρακτικά Συνεδρίων
PARSEL
Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Ελλάδα
Βιβλιογραφική Ενημέρωση
Προσεχή Διεθνή Συνέδρια
Διεθνή περιοδικά
Ειδήσεις και Ανακοινώσεις

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ*

Η σελίδα αυτή ενημερώνεται τρεις φορές τον χρόνο (Ιανουάριο, Μάιο, Οκτώβριο)

Τελευταία Ενημέρωση: 26/02/2017

1 Διδακτική Φυσικών Επιστημών
2 Τεχνολογίες Πληροφόρησης και Επικοινωνίας
3 Εφαρμογή Τεχνολογιών Πληροφόρησης και Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση
4 Διδακτική της Φυσικής
5 Διδακτική της Χημείας
6 Διδακτική της Βιολογίας
7 Διδακτική της Γεωγραφίας
8 Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
9 Πανεπιστημιακά Βιβλία Φυσικής
10 Πανεπιστημιακά Βιβλία Χημείας
11 Πανεπιστημιακά Βιβλία Βιολογίας
12 Πανεπιστημιακά Βιβλία Επιστημών Γης και Διαστήματος
13 Βιβλία Φυσικών Επιστημών για το Δημοτικό Σχολείο
14 Βιβλία Γεωγραφίας για το Δημοτικό Σχολείο
15 Βιβλία Φυσικών Επιστημών για το Γυμνάσιο
16 Βιβλία Φυσικής για το Γυμνάσιο
17 Βιβλία Χημείας για το Γυμνάσιο
18 Βιβλία Βιολογίας για το Γυμνάσιο
19 Βιβλία Γεωγραφίας για το Γυμνάσιο
20 Βιβλία Φυσικής για το Λύκειο
21 Βιβλία Χημείας για το Λύκειο
22 Βιβλία Βιολογίας για το Λύκειο
23 Βιβλία Επιστημών Γης και Διαστήματος για το Λύκειο

* Το δημοσιευόμενο υλικό συντάσσεται και αποστέλλεται από τους συγγραφείς ή από τους εκδοτικούς οίκους και περιλαμβάνει τίτλο, συγγραφέα/-είς, εκδότη, έτος εκδόσεως, ISBN (ISSN για περιοδικά), αριθμό σελίδων, τρόπο προμηθείας, τιμή και σύντομη περιγραφή. Αποστείλατε σχετικό ηλεκτρονικό υλικό στην ηλεκτρονική διεύθυνση: gtseper@cc.uoi.gr