ΚοΔιΦΕΕΤ - Αρχική
Περί ΚοΔιΦΕΕΤ
5ο Συνέδριο
Επόμενο Συνέδριο
Προηγούμενα Συνέδρια
Πρακτικά Συνεδρίων
PARSEL
Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Ελλάδα
Βιβλιογραφική Ενημέρωση
Προσεχή Διεθνή Συνέδρια
Διεθνή περιοδικά
Ειδήσεις και Ανακοινώσεις

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
"Διδακτικής Φυσικών Επιστημών και Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση"
(Από το 2013: Συνέδρια της ΕΝΕΦΕΤ)


0: Διημερίδα "Οι Φυσικές Επιστήμες και η Τεχνολογία στην Α΄θμια Εκπαίδευση", Αθήνα, 1997

1ο Πανελλήνιο Συνέδριο, Θεσσαλονίκη, 1998

2ο Πανελλήνιο Συνέδριο, Λευκωσία, 2000

3ο Πανελλήνιο Συνέδριο, Ρέθυμνο, 2002

4ο Πανελλήνιο Συνέδριο, Αθήνα, 2004

5ο Πανελλήνιο Συνέδριο, Ιωάννινα, 2007

6ο Πανελλήνιο Συνέδριο, Φλώρινα, 2009

7ο Πανελλήνιο Συνέδριο, Αλεξανδρούπολη, 2011

8ο Πανελλήνιο Συνέδριο, Βόλος, 2013

9ο Πανελλήνιο Συνέδριο, Θεσσαλονίκη, 2015

10ο Πανελλήνιο Συνέδριο, Ρέθυμνο, 2017

11ο Πανελλήνιο Συνέδριο, Φλώρινα, 2019


ΑΛΛΑ ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
(με δημοσιευμένα ηλεκτρονικά πρακτικά)

Συνέδριο: "Ποια Φυσική έχει νόημα να διδάσκονται τα παιδιά μας σήμερα;", ΠΤΔΕ/ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη, 2013

1ο Πανελλήνιο Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή για το Εκπαιδευτικό Υλικό στα Μαθηματικά και τις Φυσικές Επιστήμες, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Ρόδος, 2014

Συνέδριο: "Διδακτικές προσεγγίσεις και πειραματική διδασκαλία στις Φυσικές Επιστήμες", ΠΤΔΕ/ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη, 2016

2ο Πανελλήνιο Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή για το Εκπαιδευτικό Υλικό στα Μαθηματικά και τις Φυσικές Επιστήμες, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Ρόδος, 14-16 Οκτωβρίου 2016

3ο Πανελλήνιο Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή για το Εκπαιδευτικό Υλικό στα Μαθηματικά και τις Φυσικές Επιστήμες, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Ρόδος, 9-11 Νοεμβρίου 2018

2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νέων Ερευνητών της ΕΝΕΦΕΤ, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος, 2-4 Απριλίου 2018