ΚοΔιΦΕΕΤ - Αρχική
Περί ΚοΔιΦΕΕΤ
5ο Συνέδριο
Επόμενο Συνέδριο
Προηγούμενα Συνέδρια
Πρακτικά Συνεδρίων
PARSEL
Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Ελλάδα
Βιβλιογραφική Ενημέρωση
Προσεχή Διεθνή Συνέδρια
Διεθνή περιοδικά
Ειδήσεις και Ανακοινώσεις

ΠΡΟΣΕΧΗ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Η σελίδα αυτή ενημερώνεται τρεις φορές τον χρόνο (Ιανουάριο, Μάιο, Οκτώβριο)

Τελευταία Ενημέρωση: 24/09/2018


Παλαιότερες Ανακοινώσεις

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

 • 14th European Conference on Research in Chemical Education (14th ECRICE)

  Το συνέδριο διεξήχθη με μεγάλη επιτυχία στις 2-6 Σεπτεμβρίου 2018, στη Βαρσοβία, Πολωνία
  θΕΜΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ: Educational innovations and teachers’ needs
  ________________________________

  Στον ιστότοπο της ESERA (European Science Education Research Association)
  δημοσιεύθηκε το ηλεκτρονικό βιβλίο (eBook Proceedings) με τα ΠΡΑΚΤΙΚΑ (υποβληθείσες πλήρεις εργασίες σε μορφή αρχείων Pdf) του πιο πρόσφατου Συνεδρίου ESERA 2017 που διεξήχθη στο Δουβλίνο (Αύγουστος 2017).

  Στην ίδια ιστοσελίδα είναι δημοσιευμένα και τα e-books των Συνεδρίων ESERA 2009, 2011, 2013 και 2015. Το συνέδριο ESERA 2009 διεξήχθη στην Κωνσταντινούπολη (Αύγουστος 2009), το ESERA 2011 στη Λυόν (Σεπτέμβριος 2011), το ESERA 2013 στη Λευκωσία (Σεπτέμβριος 2013) και το ESERA 2015 σto Ελσίνκι (Αύγουστος 2015).
  ________________________________

  Επιλογή πλήρων εργασιών από το ECRICE 2014 στο περιοδικό LUMAT
  Δημοσιεύθηκαν (Τεύχη 3 και 4, Αύγουστος και Σεπτέμβριος 2015 αντιστοίχως) ο 1ος και ο 2ος τόμος του περιοδικού LUMAT - Research in Science, Math and Technology Education, που περιέχουν πλήρεις εργασίες από το διεθνές συνέδριο ECRICE 2014: 12th European Conference on Research in Chemical Education. Το συνέδριο διεξήχθη τον Ιούλιο 2014 στο University of Jyvaskyla, Jyvaskyla, Φινλανδία. Ο 1ος τόμος του LUMAT περιέχει 12 και ο 2ος τόμος 14 άρθρα. To περιοδικό έχει ελεύθερη πρόσβαση:http://www.luma.fi/lumat-en/
  ________________________________