ΚοΔιΦΕΕΤ - Αρχική
Περί ΚοΔιΦΕΕΤ
5ο Συνέδριο
Επόμενο Συνέδριο
Προηγούμενα Συνέδρια
Πρακτικά Συνεδρίων
PARSEL
Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Ελλάδα
Βιβλιογραφική Ενημέρωση
Προσεχή Διεθνή Συνέδρια
Διεθνή περιοδικά
Ειδήσεις και Ανακοινώσεις

ΚΟΜΒΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ

Υπεύθυνος σύνταξης:

Γεώργιος Τσαπαρλής *
Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Ο διαδικτυακός αυτός τόπος περιλαμβάνει ενημερωτικό και αρχειακό υλικό για τα συνέδρια

Διδακτική Φυσικών Επιστημών και Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση

Περιλαμβάνει επίσης χρήσιμες πληροφορίες για τους εκπαιδευτικούς φυσικών επιστημών όλων των βαθμίδων.

H σύνταξη του ΚοΔιΦΕΕΤ έγινε με πρωτοβουλία του Γ. Τσαπαρλή, με την ευκαιρία της οργάνωσης του 5ου Συνεδρίου, που έγινε στα Ιωάννινα το 2007.

Σχεδιασμός και κατασκευή διαδικτυακού τόπου:
Ιάσων Τσαπαρλής, Διπλ. Μηχανικός Η/Υ και Πληροφορικής Πανεπ. Πατρών

Aν θέλετε να περιληφθούν ανακοινώσεις για σχετικά ελληνικά ή διεθνή συνέδρια, σεμινάρια, προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών διδακτικής, προκηρύξεις θέσεων ΔΕΠ σε σχετικά γνωστικά αντικείμενα (διδακτικής κ.λπ.), διευθύνσεις διαδικτύου ή ενημερωτικό υλικό για εκδόσεις νέων βιβλίων (βλέπε σελίδα "Βιβλιογραφικής Ενημέρωσης" για τις κατηγορίες βιβλίων), παρακαλούμε στείλτε το σχετικό υλικό στην ηλεδιεύθυνση gtseper@uoi.gr

Οι σελίδες αυτές ενημερώνονται τρεις φορές τον χρόνο (Ιανουάριο, Μάιο, Οκτώβριο), αλλά και όποτε προκύπτει υλικό για άμεση ενημέρωση.


  • * Σύνδεση με προσωπική ιστοσελίδα του Γ. Τσαπαρλή

  • * Σύνδεση με ιστοσελίδα του Γ. Τσαπαρλή στον Μελετητή Google (Google Scholar)

  • * Σύνδεση με ιστοσελίδα του Γ. Τσαπαρλή στη ResearchGate

  • * Σύνδεση με ιστοσελίδα του Γ. Τσαπαρλή στo Kudos

  • * Σύνδεση με ιστοσελίδα του Γ. Τσαπαρλή στην Academia