ΚοΔιΦΕΕΤ - Αρχική
Περί ΚοΔιΦΕΕΤ
5ο Συνέδριο
Επόμενο Συνέδριο
Προηγούμενα Συνέδρια
Πρακτικά Συνεδρίων
PARSEL
Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Ελλάδα
Βιβλιογραφική Ενημέρωση
Προσεχή Διεθνή Συνέδρια
Διεθνή περιοδικά
Ειδήσεις και Ανακοινώσεις

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ KAI ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΠανεπιστήμιo Αιγαίου (Ρόδος)

Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών

«Διδακτική Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση: Διεπιστημονική Προσέγγιση"

 • Το παραπάνω Π.Μ.Σ. διοργανώνεται από το Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, του Πανεπιστημίου Αιγαίου (Ρόδος). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Π.Μ.Σ. μεταβείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.pse.aegean.gr/dithenet/?lang=el

 • Πανεπιστήμια Αθηνών και Θεσσαλονίκης

  Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών

  "ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ" (ΔιΧηΝΕΤ)

  Από το Σεπτέμβριο του 1998 τα Τμήματα:

  λειτουργούν το διετές Διαπανεπιστημιακό και Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Διδακτική της Χημείας και Νέες Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες" (ΔιΧηΝΕΤ).

  Στα πλαίσια του ΔιΧηΝΕΤ λειτουργούν οι κατευθύνσεις:

  http://www.chem.auth.gr/dixinet/

  Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

  Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στις Επιστήμες της Αγωγής, με 3 ειδικεύσεις, η μία εκ των οποίων είναι:

  "Διδακτική Θετικών Επιστημών"

  Πληροφορίες: Γραμματεία Τμήματος, X. Tσολακοπούλου, τηλ.: 2310/99-5048, φαξ: 2310/99-5063, ηλεκτρ. διεύθ.: chisat@eled.auth.gr


  Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Τμήμα Φυσικής

  Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων περιλαμβάνει και το παρακάτω Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα:

  "Νέες Τεχνολογίες και Έρευνα στη Διδακτική της Φυσικής"

  http://www.uoi.gr/gr/postgraduate/detail.php?pg_id=18


  Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Τμήμα Χημείας

  Το αναμορφωμένο (2014) Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης (Μ.Π.Ε.) του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων περιλαμβάνει και την κατεύθυνση

  "Ιστορία, Επιστημολογία και Διδακτική της Χημείας"

  http://www.chem.uoi.gr/el/node/22