ΚοΔιΦΕΕΤ - Αρχική
5ο Συνέδριο - Αρχική
Αφίσα Συνεδρίου
Ανακοίνωση Συνεδρίου
Οργάνωση
Οργανωτική Επιτροπή
Επιστημονική Επιτροπή
Χορηγοί
Εισαγωγική Ομιλία
Κεντρικοί Ομιλητές
Πρόγραμμα Συνεδρίου
Πρακτικά
Διδακτική Φυσικών Επιστημών και Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση
2007, Τόμος 5 [ ISSN 1791-1281 Online ]
Τεύχος Α΄    Τεύχος Β΄    Τεύχος Γ΄    Κατάλογος Συγγραφέων

Πρακτικά 5ου Συνεδρίου, Tεύχος Α΄

ΟΔΗΓΙΑ: Κάνοντας κλικ πάνω στον τίτλο μιας ενότητας, θα εμφανιστούν οι τίτλοι των εργασιών της ενότητας. Οι εργασίες είναι σε μορφή pdf. Για να διαβάσετε μια εργασία, κάντε κλικ πάνω στον τίτλο της. Μπορείτε να διατηρείτε ανοιχτές όσες ενότητες θέλετε.
Kάνοντας κλικ στον τίτλο μιας ήδη ανοιχτής ενότητας, οι τίτλοι των εργασιών της θα κρυφτούν από την οθόνη σας.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ (του προέδρου της οργανωτικής επιτροπής του συνεδρίου)

A-1 ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΟΜΙΛΙΕΣ

A-2 ΟΙ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

A-3 ΟΙ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΣΥΜΠΟΣΙΟ: Σωματιδιακά μοντέλα και μικρόκοσμος στο δημοτικό σχολείο

A-4 ΣΥΜΠΟΣΙΟ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: Πρωτοβάθμια Εκπ-Παίδευση στις-με τις Φυσικές Επιστήμες - Η βέλτιστη εφαρμογή των νέων βιβλίων Φυσικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης

A-5 ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

A-6 ΑΤΥΠΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

A-7 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΓΝΩΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

A-8 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΓΝΩΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ - ΣΥΜΠΟΣΙΟ: Διδασκαλία και μάθηση των δυναμικών αλληλεπιδράσεων σε φοιτητές/φοιτήτριες Παιδαγωγικών Τμημάτων